englishpolishservian

lagarde autoclaves    Lagarde

      http://www.lagarde-autoclaves.com/

Lagarde proizvodi horizontalne autoklave za industriju hrane koji rade na principu vodene pare i vazduha. Za dodatne informacije, posetite njihov website

Rezime :

- Statični autoklavi prečnika od 1300 do 2000 mm

- Rotacioni autoklavi prečnika od 1300 do 1800 mm

- Efikasnija i ekonomičnija proizvodnja na principu vodene pare i vazduha

- Pilot fabrika i autoklavi za testiranje

                      Glavne prednosti:

 • Zagarantovana homogenost temperature
 • Sačuvane organoleptičke osobine proizvoda
 • Očuvan oblik pakovanja, čak i onih napravljenih od najosetljivijeg materijala
 • Hlađenje kruženjem sterilisane vode, bez ikakve bojazni od kontaminacije
 • Efikasno hlađenje (ujednačeno i brzo) pomoću distribucionog sistema koji se ne zapušava
 • Sterilizacija i hlađenje se prati i kontroliše kompjuterski, zadatim programom
 • Visok stepen preciznosti zadate temperature i proizvodnog ciklusa
 • Grafički prikaz svih parametara proizvodnje u realnom vremenu

                          Ušteda u potrošnji energenata

Uštede u vodenoj pari:

 • Autoklavi rade na principu vodene pare i vazduha
 • Tehnologija prskanja vodenom parom/vrućom vodom, koja se reciklira (opciono)
 • Zagrevanje male količine vode

Uštede u potrošnji vode:

 • Pomoću sistema za reciklažu (opciono)

Tehnologija sa višestrukom upotrebom:

 • Odmrzavanje i kuvanje neraspakovane hrane (povrće, meso i sl.)
 • Vakum sistem za izbacivanje gasa prilikom mehaničkog zatvaranja tegli, pre sterilizacije
 • Očuvanje mirisa i ukusa za vreme i posle kuvanja hrane
 • Dekontaminacija vodenom parom posle vakumiranja

Kvalitet komponenata i pouzdanost

 • Izrada opreme je u skladu sa važećom regulativom u zemlji gde se postavlja
 • Sertifikat o standardu
 • Visok kvalitet materijala: nerđajući čelik 304L i 316L (na zahtev)

 Po potrebi TPS vam može uraditi ceo projekat, uključujući i sistem sa automatskim utovarom i istovarom.